Pravna obvestila glede uporabe spletne strani maxim.si

1. Politika varstva osebnih podatkov
2. Splošna pravna obvestila
3. Politika in upravljanje piškotkov

1.Zaščita pravic

Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana, so lastnik in skrbnik spletnega mesta maxim.si in ostalih registriranih domen v njihovi lasti.

Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova maxim.si. Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu maxim.si.

Namen spletnega mesta maxim.si in ostalih registriranih domen, je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o izdelkih, dejavnostih in o družbi Ljubljanske mlekarne. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta upoštevate spodaj navedene pogoje. S samim ogledom spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s spodaj navedenimi pogoji in jih v celoti sprejemate.

1.1    Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

1.2    Omejitev odgovornosti

Ljubljanske mlekarne ne odgovarjajo za uporabo spletnih strani maxim.si in ostalih registriranih domen niti za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu maxim.si uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani. Hkrati si pridržuje pravico, da vsebino spletnega mesta kadarkoli spremeni in/ali preneha z dopolnjevanjem brez predhodnega obveščanja uporabnikov ter ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

1.3    Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabnik lahko podatke oziroma vsebino spletnih mest na naslovu maxim.si in na ostalih registriranih domenah družbe Ljubljanske mlekarne uporablja zgolj za osebne in nekomercialne namene in v obsegu, ki je dovoljen s strani lastnika spletnega mesta. Pri tem ne smejo biti kršene avtorske pravice. Vsebin se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

1.4    Vprašanja, komentarji in prijave kršitev

Morebitna vprašanja in komentarje ter prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: info@si.lactalis.com ali  z redno pošto na naš naslov.

1.5    Spremembe politike

Trudimo se, da je ta politika vedno v skladu z zakonodajo in našim resničnim delovanjem. Zato bomo to politiko občasno spreminjali in objavili na tej spletni strani.

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Zadnja potrditev spremenjene politike: 09. 01. 2023