Splošni pogoji nagradne igre maxim

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »UŽIVAJ IN OSVOJI«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Maxim Premium.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 4. 2022 od 00:00 ure do 31. 8. 2022 do 24:00 ure.

Zaradi narave distribucije in koordinacije zalog končnih proizvodov bo določeno število izdelkov Maxim Premium s kodami na trgu že pred začetkom nagradne igre, pa tudi po njenem zaključku. Unikatne kode, ki bi jih organizator prejel pred začetkom trajanja nagradne igre, bodo upoštevane v prvem žrebanju. Unikatne kode, ki bi jih organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, v nagradni igri ne bodo upoštevane.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.maxim.si , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem v spletni anketi.

 

(A): SMS sporočilo s ključno besedo MAXIM in unikatno kodo, ki je navedena na palčki posameznega sladoleda Maxim Premium, udeleženec pošlje na telefonsko številko 3131 (primer: MAXIM 123456). Uporabnik nato prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime in priimek). Če se uporabnik strinja s splošnimi pogoji in posredovanjem podatkov na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak). Če se poleg sodelovanja v nagradni igri uporabnik želi tudi včlaniti v Mobilno SMS skupnost MAXIM, potem uporabnik na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak).  V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre in je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji. Drugi DA pa predstavlja soglasje k včlanitvi v Mobilno SMS skupnost MAXIM. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, ali je sporočena unikatna koda pravilna ali ne. Uporabnik je obenem obveščen (če je poslal drugi DA) tudi o tem, da se je prijavil na brezplačno SMS obveščanje MAXIM in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): Posameznik odgovori na spletno anketo, objavljeno na spletni strani www.maxim.si, in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, e-naslov in mobilno številko). S klikom na »Pošlji« udeleženec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri. Udeleženec lahko pošlje odgovor na anketo največ 1-krat na teden. V primeru, da posameznik obkljuka “okence” za včlanitev v Mobilno SMS skupnost MAXIM (posameznik mora posredovati svojo mobilno številko), to predstavlja včlanitev v Mobilno SMS skupnost MAXIM.

V primeru sodelovanja v spletni anketi je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

SMS sporočila oziroma odgovori na anketo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec je lahko z eno posredovano kodo oziroma s prijavo preko spletne strani izžreban samo enkrat, lahko pa prejme več nagrad, vendar samo eno na žrebanje. V žrebanju za glavno nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ne glede na to, ali so prejeli eno ali več tedenskih nagrad ali ne.

 1. Nagrade

Organizator tekom trajanja nagradne igre podeljuje nagrade tedensko, glavno nagrado pa bo podelil po zaključku nagradne igre.

Tedenske nagrade:

Organizator izvede 20 tedenskih žrebanj in podeli skupaj 20 x Apple Watch SE, na sledeč način: 

tedensko:

 • 1 x Apple Watch SE

Glavna nagrada:

1 x Apple iPhone 13, 128GB

 • Žrebanje 1. 9. 2022

Količina nagrad je dokončna.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo vsak teden v času trajanja nagradne igre, glavno žrebanje pa bo izvedeno po zaključku trajanja nagradne igre, in sicer dne 1. 9. 2022. Termini posameznih žrebanj so razvidni iz spodnjih tabel.

Termini žrebanj:

Žrebanje

Tedenska nagrada

Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali SMS ali odgovorili na anketo

11. 4. 2022

1 Apple watch SE

od 1. 4. do 10. 4. 2022

19. 4. 2022

1 Apple watch SE

od 11. 4. do 17. 4. 2022

25. 4. 2022

1 Apple watch SE

od 18. 4. do 24. 4. 2022

3. 5. 2022

1 Apple watch SE

od 25. 4. do 1. 5. 2022

9. 5. 2022

1 Apple watch SE

od 2. 5 do 8. 5. 2022

16. 5. 2022

1 Apple watch SE

od 9. 5. do 15. 5. 2022

23. 5. 2022

1 Apple watch SE

od 16. 5. do 22. 5. 2022

30. 5. 2022

1 Apple watch SE

od 23. 5. do 29. 5. 2022

6. 6. 2022

1 Apple watch SE

od 30. 5. do 5. 6. 2022

13. 6. 2022

1 Apple watch SE

od 6. 6. do 12. 6. 2022

20. 6. 2022

1 Apple watch SE

od 13. 6. do 19. 6. 2022

27. 6. 2022

1 Apple watch SE

od 20. 6. do 26. 6. 2022

4. 7. 2022

1 Apple watch SE

od 27. 6. do 3. 7. 2022

11. 7. 2022

1 Apple watch SE

od 4. 7. do 10. 7. 2022

18. 7. 2022

1 Apple watch SE

od 11. 7. do 17. 7. 2022

25. 7. 2022

1 Apple watch SE

od 18. 7. do 24. 7. 2022

1. 8. 2022

1 Apple watch SE

od 25. 7. do 31. 7. 2022

8. 8. 2022

1 Apple watch SE

od 1. 8. do 7. 8. 2022

16. 8. 2022

1 Apple watch SE

od 8. 8. do 14. 8. 2022

22. 8. 2022

1 Apple watch SE

od 15. 8. do 21. 8. 2022

Žrebanje

Glavna nagrada

Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali SMS ali odgovorili na anketo

1. 9. 20222

1x iPhone 13

1. 4. 2022 do 31. 8. 2022 do 24

Žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o.  V glavnem žrebanju bodo sodelovali tisti, ki so svoj SMS pravilno poslali v obdobju od 1. 4. 2022 od 00.00 ure do 31. 8. 2022 do 24.00 ure ali v tem obdobju odgovorili na anketo na spletni strani www.maxim.si.

Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad (ime, priimek in kraj) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.maxim.si, kjer bodo objavljeni 1 mesec po zaključku nagradne igre. Prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko unikatne kode, ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko spletne strani, in se jih pozove k posredovanju dodatnih potrebnih osebnih podatkov.

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.maxim.si . Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju ali izvajalcu v roku 10 dni po prejemu obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra MAXIM.˝

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2).

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach / T2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T2.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

 • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
 • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo prek SMS sporočil in prek spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev mobilne telefonije, interneta in elektronske pošte kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe obračuna in akontacije dohodnine.

 1. Mobilna SMS skupnost MAXIM

S strinjanjem z vklučitvijo s SMS skupnost Maxim s poslanim SMS sporočilom (drugi DA v načinu A) ali s sodelovanjem v spletni anketi, kjer posameznik obkljuka okence in sporoči svojo mobilno številko (način B), je uporabnik včlanjen v brezplačno SMS skupnost MAXIM, kar pomeni, da prejema obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih, ipd. Uporabnik te storitve prejme največ 2 SMS sporočili mesečno s koristno informacijo.

Vsak uporabnik se iz SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino: ˝MAXIM STOP˝ in se tako odjavi iz skupine MAXIM. SMS sporočila iz SMS skupnosti MAXIM (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna. Odjava iz SMS kluba ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.   

Vsa SMS sporočila, ki jih pošlje uporabnik, se obračunavajo po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja.

 1. Kontakt

Organizator:

Ljubljanske mlekarne d.o.o.,

Info center za potrošnike

Telefon: 080 11 44,

E-mail: info@si.lactalis.com

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00. 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz,

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja) in reklamacije glede pošiljanja in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska uporabniku, na katerega se nanaša  pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s  postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti najkasneje v roku 15 dni od prejema računa, s katerim so bile zaračunane reklamirane storitve. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad..

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.maxim.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.maxim.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 30. 3. 2022

Organizator nagradne igre

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.